www.lootedartcommission.com (strona w języku angielskim)
Strona Komisji ds. Zagrabionych Dzieł Sztuki na terenie Europy (Commission for Looted Art in Europe (CLAE). Witryna zawiera informacje o roli, działaniach i osiągnięciach Komisji.

www.lootedart.com (strona w języku angielskim)
Centralna Ewidencja Informacji o zrabowanych dobrach kultury 1933-1945 (Central Registry of Information on Looted Cultural Property 1933-1945), zawiera najnowsze wiadomości i wydarzenia w tej dziedzinie, jak również bazę danych o ponad 25.000 zrabowanych przedmiotów.

www.commartrecovery.org (strona w języku angielskim)
Strona Komisji do Odzyskiwania Dzieł Sztuki (Commission for Art Recovery), założonej w 1997 r. w celu wsparcia wysiłków restytucji dzieł sztuki, które zostały zajęte, skonfiskowane lub błędnie zabrane w wyniku polityki III Rzeszy.

www.artloss.com (strona w języku angielskim)
Baza danych The Art Loss Register zaginionych i skradzionych dzieł sztuki, antyków i kolekcji. Zakres usług obejmuje rejestrację, wyszukiwanie i odzyskiwanie obiektów na całym świecie.

www.ifar.org/home.php (strona w języku angielskim)
Międzynarodowa Fundacja Badań Sztuki (International Foundation for Art Research) prezentuje informacje na temat autentyczności, własności, kradzieży i innych artystycznych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących obiektów sztuki.

www.artrestitution.at (strona w języku angielskim) www.kunstrestitution.at (strona w języku niemieckim)
Baza dzieł sztuki Narodowego Funduszu Republiki Austrii dla Ofiar Narodowego Socjalizmu, dostarcza informacji na temat dzieł sztuki i obiektów kultury znajdujących się dziś w muzeach i kolekcjach Republiki Austrii, a które mogły zostać, według najnowszych badań, zajęte pod reżimem narodowosocjalistycznym.

www.provenienzforschung.gv.at (strona w języku niemieckim i angielskim)
Strona Komisji Badań Proweniencyjnych przy Ministerstwie Edukacji, Sztuki i Kultury Republiki Austrii, założonej w 1998 r. Udostępnia wszystkie reporty dotyczące restytucji z okresu 1998-2008, jak i decyzje Komitetu ds. Restytucji.

www.restitution-art.cz (strona w języku czeskim i angielskim)
Internetowa baza prowadzona przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej zawiera dzieła sztuki utracone przez ofiary Holokaustu z terenu Czech.

www.culture.gouv.fr/documentation/mnr/pres.htm (strona w języku francuskim)
Francuski katalog Musées Nationaux Récupération prezentujący dzieła sztuki odzyskane z Niemiec po II wojnie światowej, o nieustalonym pochodzeniu.

www.dhm.de/datenbank/ccp/dhm_ccp.php?seite=9&lang=de (strona w języku niemieckim i angielskim)
Baza obiektów gromadzonych w Central Collecting Point w Monachium udostępniona przez Niemieckie Muzeum Historyczne.

www.dhm.de/datenbank/linzdb/index.html (strona w języku niemieckim i angielskim)
Baza dzieł sztuki typowanych do tworzonego przez Adolfa Hitlera Muzeum Sztuki w Linzu, prowadzona przez Niemieckie Muzeum Historyczne.

www.lostart.de (strona w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim)
Baza zaginionych dzieł sztuki stworzona przez Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste w Magdeburgu. Zawiera listę ponad 2200 dzieł sztuki, zaginionych z instytucji publicznych i od osób prywatnych w Niemczech a także tych obiektów, których pochodzenie nie jest znane.

www.herkomstgezocht.nl (strona w języku holenderskim i angielskim)
Nederlands Kunstbezitcollectie (NK collection) obejmuje około 4000 dzieł sztuki, w tym obrazy (ok. 1600), rysunki, grafiki, ceramikę, sztućce, meble, dywany i inne przedmioty, które zostały odzyskane z Niemiec po II wojnie światowej a obecnie są zarządzane przez Królestwo Niderlandów.

www.restitutiecommissie.nl (strona w języku holenderskim i angielskim)
Komitet Doradczy ds. oceny wniosków restytucyjnych zajmujący się w Królestwie Niderlandów sprawami roszczeń dotyczących zrabowanych dzieł sztuki, które dawni właściciele utracili w wyniku kradzieży, konfiskaty lub przymusowej sprzedaży w czasie reżimu nazistowskiego.

www.lostart.ru (strona w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim i francuskim)
Strona Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej poświęcona stratom wojennym z terenów Rosji i ZSRR.

www.nepip.org (strona w języku angielskim)
Strona zarządzana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Muzeów, zawierająca bazę zarejestrowanych przeszło 29000 obiektów, których proweniencja wskazuje na europejskie pochodzenie z lat 1933-1945.

www.state.gov/p/eur/rt/hlcst/122038.htm (strona w języku angielskim)
Postanowienia konferencji waszyngtońskiej z 1998 roku.

www.archives.gov/research/holocaust/finding-aid (strona w języku angielskim)
Baza dokumentów dotyczących rabunku dzieł sztuki przez nazistów znajdujących się w Archiwach Narodowych Stanów Zjednoczonych.

www.getty.edu/research/tools/provenance/index.html (strona w języku angielskim)
Informacje dotyczące badań proweniencyjnych prowadzonych przez Getty Research Institute.