Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • 10 Naczyń

  Nr karty: 60573

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania: ok. 2133-1786 r. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • 2 Blaszki

  Nr karty: 60371

  Autor / Szkoła / Warsztat: Amathus, Cypr  

  Data powstania: VIII-VII w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Blaszka 

 • 2 Naczynia stożkowate

  Nr karty: 60572

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania: 4000-3500 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • 3 Blaszki

  Nr karty: 60369

  Autor / Szkoła / Warsztat: Amathus, Cypr  

  Data powstania: VIII w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Blaszka 

 • 3 fragmenty blaszki

  Nr karty: 60442

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Blaszka 

 • 6 Naczyń

  Nr karty: 60574

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania: ok. 2133-1786 r. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Alabastron

  Nr karty: 60512

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Alabastron 

 • Alabastron

  Nr karty: 60570

  Autor / Szkoła / Warsztat: Krym  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Alabastron