Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Agrafa do szaty liturgicznej

  Nr karty: 12067

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: pocz. XV w. 

  Określenie zabytku: Agrafa 

 • Antaba

  Nr karty: 4272

  Autor / Szkoła / Warsztat: Warsztat nadmozański, magdeburski lub polski  

  Data powstania: 3. ćw. XII w. 

  Określenie zabytku: Antaba 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53390

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Arkebuz 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53192

  Autor / Szkoła / Warsztat: Salzburg  

  Data powstania: 1795 r. 

  Określenie zabytku: Arkebuz 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53431

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

  Data powstania: 1557 r. 

  Określenie zabytku: Arkebuz 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53194

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: koniec XVII w. 

  Określenie zabytku: Arkebuz 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53190

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Arkebuz 

 • Arkebuz kołowy

  Nr karty: 53476

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Arkebuz