Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Apollo z lirą w ręku

  Nr karty: 18204

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Figurka 

 • August II Sas w stroju polskim

  Nr karty: 46592

  Autor / Szkoła / Warsztat: Miśnia  

  Data powstania: model ok. 1740 r. 

  Określenie zabytku: Figurka 

 • Bukietera

  Nr karty: 18103

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Bukietera 

 • Butle (para)

  Nr karty: 5842

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wiedeń  

  Data powstania: 1725 r. 

  Określenie zabytku: Butla 

 • Cache potes (para)

  Nr karty: 5838

  Autor / Szkoła / Warsztat: Altmann J.G., Bolesławiec (?)  

  Data powstania: 2. poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Cache-pot 

 • Cukiernica

  Nr karty: 18214

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Cukiernica 

 • Cukiernica /?/

  Nr karty: 16069

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1800/1810 

  Określenie zabytku: Cukiernica 

 • Cukiernica /?/

  Nr karty: 16068

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1800/1810 

  Określenie zabytku: Cukiernica